При производството на които са вложени единствено сирената Emmental, Gruyere и Appenzell и евентуално като добавка сирене Glarus с билки (наречено "schabziger"), предназначени за продажба на дребно, с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество, по-малко или равно на 56 %.

  • - - - 0406301010 80: Топени сирена от Emmentaler
  • - - - 0406301020 80: Топени сирена от Gruyère
  • - - - 0406301090 80: Други