Други / Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти.

Čeština 7 Deutsch 44 Español 3 Eesti 1 Français 8 Hrvatski 1 Nederlands 1 Polski 23 Svenska 3

* Митото, приложимо по отношение на колбаси, внесени в контейнери, които съдържат също и консервиращи течности, се изчислява по отношение на нетното тегло, след изваждане на теглото на течността.

  • - - - 1601009910 80: От животни от позиции от 0101 до 0104, без диви свине
  • - - - 1601009990 80: Други