Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли; кукли; други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) от всякакъв вид.

Deutsch 50 English 7 Français 13 Polski 2 Slovenčina 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 9503001000 80 (0/1) : Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли
 • - 9503002100 10: Кукли с човешки образ и части и принадлежности за тях
 • - - 9503002100 80 (2/0) : Кукли
 • - - 9503002900 80: Части и принадлежности
 • - 9503003000 80: Електрически влакчета, включително релсите, сигналните знаци и други принадлежности; умалени модели за сглобяване, със или без механизъм
 • - 9503003500 10: Други асортименти и играчки за конструиране
 • - - 9503003500 80: От пластмаси
 • - - 9503003900 80 (2/0) : От други материали
 • - 9503004100 10: Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека
 • - - 9503004100 80: Напълнени
 • - - 9503004900 80 (2/0) : Други
 • - 9503005500 80 (2/0) : Музикални инструменти и апарати, имащи характер на играчки
 • - 9503006100 10: Пъзели (картинни мозайки)
 • - - 9503006100 80 (2/0) : От дърво
 • - - 9503006900 80 (0/3) : Други
 • - 9503007000 80 (0/2) : Други играчки, представени в асортименти или в комплекти
 • - 9503007500 10: Други играчки и модели, с двигател
 • - - 9503007500 80 (2/0) : От пластмаси
 • - - 9503007900 80: От други материали
 • - 9503008100 10: Други
 • - - 9503008100 80 (2/0) : Играчки-оръжия
 • - - 9503008500 80: Отляти от метал миниатюрни модели
 • - - 9503008700 80: Преносими интерактивни електронни образователни устройства, предназначени главно за деца
 • - - 9503009500 10: Други
 • - - - 9503009500 80 (2/0) : От пластмаси
 • - - - 9503009900 80 (2/0) : Други