Колела, техните части и принадлежности.

Deutsch 1 Français 2 Polski 1

  • - - 8708701000 80 (2/0) : Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - 8708705000 10: Други
  • - - - 8708705000 80 (2/0) : Колела от алуминий; техните части и принадлежности, от алуминий
  • - - - 8708709100 80: Части за колела, отляти като един детайл във форма на звезда, от чугун, желязо или стомана
  • - - - 8708709900 80: Други