От кована стомана / Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена.

  • - - - - 8483102510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8483102590 80: Други