Други / Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена.

  • - - - 8483109510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8483109590 80: Други