Комплекти, съдържащи най-малко един предмет, който е посребрен, позлатен или платиниран.

  • - - 8215102000 80: Съдържащи само посребрени, позлатени или платинирани предмети
  • - - 8215103000 10: Други
  • - - - 8215103000 80: От неръждаема стомана
  • - - - 8215108000 80: Други