Както с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), така и с електродвигател като двигатели за задвижване.

  • - - 8702201000 80: С работен обем, превишаващ 2 500 cm$3
  • - - 8702209000 80: С работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3