Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят.

  • - - 8414401000 80: С дебит, непревишаващ 2 m$3/min
  • - - 8414409000 80: С дебит, превишаващ 2 m$3/min