От продукти на кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, дори химически модифицирани.

Čeština 1 Deutsch 31 English 17 Suomi 1 Français 2 Nederlands 2 Svenska 1

  • - - - 3916901010 80: Пръчки с клетъчна структура, с тегловно съдържание: - на полиамид-6 или поли(епокси-анхидрид), - 7 % или повече, но непревишаващо 9 % при наличие на политетрафлуоретилен, - на неорганични пълнители, 10 % или повече, но непревишаващо 25 %
  • - - - 3916901090 80: Други