От семейство Пъстървови, различни от сьомгата.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - 1604203010 80: Пъстърва (Oncorhynchus mykiss)
  • - - - - 1604203090 80: Други