Други / Конструкции и части за конструкции (например мостове и мостови елементи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, корнизи и прагове, перила) от алуминий, с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406; ламарини, пръти, профили, тръби и подобни, от алуминий, изработени с оглед използването им в конструкцията.

Deutsch 6 Español 5 Français 2 Polski 1

  • - - 7610901000 80: Мостове и мостови елементи, кули и стълбове
  • - - 7610909000 80 (0/1) : Други