Други / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 6 Deutsch 35 Français 1 Lietuvių 2 Nederlands 3 Polski 2 Română 1 Svenska 2

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - - - 2008999911 10: Лозови листа
 • - - - - - - - 2008999911 80: Бланширани лозови листа от вида Karakishmish, в саламура съдържащатегловно: - повече от 6 % концентрация на сол, - 0,1 % или повече, но не повече от 1,4 % киселинност изразена, като лимонена киселина монохидрат, и - несъдържащ или съдържащ не повече от 2000 mg/kgнатриев бензоат, съгласно CODEXSTAN192-1995, предназначени за производството на лозови сaрми с ориз
 • - - - - - - - 2008999919 80: Други
 • - - - - - - 2008999920 80: Хмелови леторасли и подобни годни за консумация части от растения
 • - - - - - - 2008999930 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
 • - - - - - - 2008999940 80: Пюре от бойзенова ягода, без семена, без добавен алкохол, дори съдържащо добавена захар
 • - - - - - - 2008999950 80: Семки от диня (egusi, Citrullus spp.)и производни продукти от тях
 • - - - - - - 2008999960 80: смокини
 • - - - - - - 2008999979 80: Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)
 • - - - - - - 2008999980 80: Листа от къри (Bergera/ Murraya koenigii) (замразени)
 • - - - - - - 2008999990 80: Други