Кайсии / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

 • - - 2008501100 10: С прибавка на алкохол
 • - - - 2008501100 20: В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - 2008501100 30: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
 • - - - - - 2008501100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - 2008501900 80: Други
 • - - - - 2008503100 10: Други
 • - - - - - 2008503100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - 2008503900 80: Други
 • - - - 2008505100 10: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - 2008505100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
 • - - - - 2008505900 80: Други
 • - - 2008506100 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - 2008506100 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - 2008506100 80 (2/0) : С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %
 • - - - - 2008506900 80 (2/0) : Други
 • - - - 2008507100 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - 2008507100 80 (2/0) : С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %
 • - - - - 2008507900 80 (2/0) : Други
 • - - - 2008509200 10: Без прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание
 • - - - - 2008509200 80 (4/0) : 5 kg или повече
 • - - - - 2008509800 80 (9/0) : По-малко от 5 kg