Други / Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии.

 • - - - 0210991000 10: Меса
 • - - - - 0210991000 80: От коне, осолени или в саламура или изсушени
 • - - - - 0210992100 10: От рода на овцете и козите
 • - - - - - 0210992100 80: Необезкостени
 • - - - - - 0210992900 80 (2/0) : Обезкостени
 • - - - - 0210993100 80: От северен елен
 • - - - - 0210993900 80 (2/0) : Други
 • - - - 0210994100 10: Карантии
 • - - - - 0210994100 20: От домашни свине
 • - - - - - 0210994100 80: Черен дроб
 • - - - - - 0210994900 80: Други
 • - - - - 0210995100 10: От рода на едрия рогат добитък
 • - - - - - 0210995100 80 (2/0) : Месести части от диафрагмата
 • - - - - - 0210995900 80 (2/0) : Други
 • - - - - 0210997100 10: Други
 • - - - - - 0210997100 20: Черен дроб от домашни птици
 • - - - - - - 0210997100 80: Тлъст черен дроб от гъски или от патици, осолен или в саламура
 • - - - - - - 0210997900 80: Друг
 • - - - - - 0210998500 80 (2/0) : Други
 • - - - 0210999000 80 (2/0) : Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии