С голи корени / Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени.

  • - - - - 0602202010 80: Mangifera L.
  • - - - - 0602202090 80: Други