Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0402100000 80 (6/0) : На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5|%
  • - 0402210000 10: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5|%
  • - - 0402210000 80 (6/0) : Без прибавка на захар или други подсладители
  • - - 0402290000 80 (8/0) : Други
  • - 0402910000 10: Други
  • - - 0402910000 80 (8/0) : Без прибавка на захар или други подсладители
  • - - 0402990000 80 (7/0) : Други