От изкуствени нишки / Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на дребно.

  • - - 5401201000 80: Непригодени за продажба на дребно
  • - - 5401209000 80: Пригодени за продажба на дребно