От ацетатна коприна / Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex.

  • - - - 5403330011 10: Единични, без сук или със сук непревишаващ 250  сука на метър
  • - - - - 5403330011 80: Текстурирани прежди
  • - - - - 5403330019 80: Други
  • - - - 5403330090 80: Други