Други кораби за транспорт на стоки и други кораби, предназначени едновременно за транспорт на хора и на стоки.

  • - - 8901901000 80: За морско корабоплаване
  • - - 8901909000 80: Други