Кораби-драги (дълбачки) / Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение; плаващи докове; сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми.

  • - - 8905101000 80: За морско корабоплаване
  • - - 8905109000 80: Други