Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте.

Deutsch 1

  • - - - 0714902010 80: От видовете, използвани за консумация от човека, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 28 kg, пресни и цели, или замразени без кората, дори нарязани на парчета
  • - - - 0714902090 80: Други