Други / Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и изделия от агломериран корк.

Deutsch 10 Français 4 Polski 1

  • - - - 4504908010 80: Уплътнения, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 4504908090 80: Други