Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав.

Deutsch 1

  • - - 2818101100 10: С тегловно съдържание на алуминиев оксид 98,5% или повече
  • - - - 2818101100 80: Съдържащ по-малко от 50% от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm
  • - - - 2818101900 80: Съдържащ 50% или повече от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm
  • - - 2818109100 10: С тегловно съдържание на алуминиев оксид по-малко от 98,5%
  • - - - 2818109100 80 (2/0) : Съдържащ по-малко от 50% от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm
  • - - - 2818109900 80: Съдържащ 50% или повече от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm