Космически летателни апарати (включително спътниците) и ракетите им носители и апарати за суборбитални полети.

  • - - 8802601100 10: Космически летателни апарати (включително спътниците)
  • - - - 8802601100 80: Телекомуникационни спътници
  • - - - 8802601900 80: Други
  • - - 8802609000 80: Ракети носители и апарати за суборбитални полети