От вълна или от фини животински косми.

  • - - - 6204510011 10: От вълна
  • - - - - 6204510011 80: Ръчно изработени
  • - - - - 6204510019 80: Други
  • - - - 6204510090 80: Други