Части / Парни турбини / ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ.

  • - - 8406901000 80: Лопатки, перки и ротори
  • - - 8406909000 80: Други