Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за квитанции), канцеларски хартиени кубове, блокове от листове за писма, бележници с дати и подобни изделия.

Deutsch 8

  • - - 4820101000 80: Регистри, счетоводни книги и кочани за поръчки или за квитанции
  • - - 4820103000 80: Бележници, блокове от листове за писма, канцеларски хартиени кубове
  • - - 4820105000 80: Бележници с дати
  • - - 4820109000 80: Други