От крокидолит / Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и на магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест (прежди, конци, тъкани, облекла, шапки, обувки, уплътнения), дори армирани, различни от тези в № 6811 или 6813.

  • - - 6812801000 80 (2/0) : Обработени влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и на магнезиев карбонат
  • - - 6812809000 80 (2/0) : Други