Други / От крокидолит / Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и на магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест (прежди, конци, тъкани, облекла, шапки, обувки, уплътнения), дори армирани, различни от тези в № 6811 или 6813.

  • - - - 6812809010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 6812809090 80: Други