Други / Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти.

Deutsch 20 English 11 Français 17 Nederlands 3 Slovenčina 3

  • - - - 3002909010 80: Патогени и култури от патогени
  • - - - 3002909090 80: Други