С кръгло напречно сечение, с диаметър, по-малък от 14 mm.

  • - - - 7213911000 80: От вида, използван за арматура за бетон
  • - - - 7213912000 80: От вида, използван за подсилване на гуми
  • - - - 7213914100 10: Друг
  • - - - - 7213914100 80: Съдържащ тегловно 0,06% или по-малко въглерод
  • - - - - 7213914900 80: Съдържащ тегловно повече от 0,06%, но по-малко от 0,25% въглерод
  • - - - - 7213917000 80: Съдържащ тегловно 0,25% или повече, но не повече от 0,75% въглерод
  • - - - - 7213919000 80: Съдържащ тегловно повече от 0,75% въглерод