Ксилол (ксилени) / Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните.

Čeština 1 Deutsch 1 Nederlands 1 Polski 4 Slovenčina 2

  • - - 2707300010 80: Предназначен да бъде използван като моторно гориво или като гориво за отопление
  • - - 2707300090 80: Предназначен за други цели