Кубове, блокове, плочи, листове и ленти; плочки с всякаква форма; плътни цилиндри, включително дисковете.

  • - - 4504101100 10: Тапи
  • - - - 4504101100 80: За пенливи вина, дори с дискове от естествен корк
  • - - - 4504101900 80: Други
  • - - 4504109100 10: Други
  • - - - 4504109100 80: Със свързващо вещество
  • - - - 4504109900 80: Други