Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, изолиращи чанти за храни и напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от картон, или покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 4202110000 10: Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни
 • - - 4202110000 80 (2/0) : С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа
 • - - 4202120000 80 (7/0) : С външна повърхност от пластмаси или от текстилни материали
 • - - 4202190000 80 (2/0) : Други
 • - 4202210000 10: Ръчни чанти, дори чанти за през рамо, включително тези без дръжки
 • - - 4202210000 80 (2/0) : С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа
 • - - 4202220000 80 (2/0) : С външна повърхност от листове от пластмаса или от текстилни материали
 • - - 4202290000 80: Други
 • - 4202310000 10: Джобни артикули или артикули за ръчни чанти
 • - - 4202310000 80 (2/0) : С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа
 • - - 4202320000 80 (2/0) : С външна повърхност от листове от пластмаса или от текстилни материали
 • - - 4202390000 80 (2/0) : Други
 • - 4202910000 10: Други
 • - - 4202910000 80 (2/0) : С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа
 • - - 4202920000 80 (7/0) : С външна повърхност от листове от пластмаса или от текстилни материали
 • - - 4202990000 80 (2/0) : Други