Други / Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана.

Deutsch 1

  • - - - 7304391000 80 (2/0) : Необработени, прави и с еднаква дебелина на стените, предназначени изключително за производство на тръби с друг профил и с друга дебелина на стените
  • - - - 7304395200 10: Други
  • - - - - 7304395200 20: Тръби, наречени "водогазопроводни", с гладки или резбовани краища
  • - - - - - 7304395200 80 (2/0) : Поцинковани
  • - - - - - 7304395800 80 (2/0) : Други
  • - - - - 7304399200 10: Други, с външен диаметър
  • - - - - - 7304399200 80 (2/0) : Непревишаващ 168,3 mm
  • - - - - - 7304399300 80 (2/0) : Превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm
  • - - - - - 7304399800 80: Превишаващ 406,4 mm