Кухи профили / Пръти и профили от алуминий.

  • - - - 7604210010 80: Профили от алуминиева сплав EN AW-6063 T5 - анодизирани - дори и лакирани - с дебелина на стената 0,5 mm (± 1,2 %) или повече, но не повече от 0,8 mm (± 1,2 %), използвани за производството на стоки от позиция 8302
  • - - - 7604210090 80: Други