Пригодени за пряко свързване към автоматична машина за обработка на информация от № 8471 или проектирани за използване с такава машина.

  • - - - 8528521000 80: От видовете изключително или главно предназначени за автоматичните машини за обработка на информация от № 8471
  • - - - 8528529100 10: Други
  • - - - - 8528529100 80: С екран с течнокристална технология на изображението (LCD)
  • - - - - 8528529900 80: Други