Други / Лагерни кутии (опори) без вградени лагери; лагерни черупки.

  • - - - - 8483303810 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8483303850 10: Други
  • - - - - - 8483303850 80: Цилиндрична лагерна кутия от вид, използван за турбокомпресори: -|от прецизно отлят сив чугун, съответстващ на стандарт DIN EN 1561, -|с маслени камери, -|без лагери, -|с диаметър по-голям или равен на 50|mm, но не по-голям от 250|mm, -|с височина по-голяма или равна на 40|mm, но не по-голяма от 150|mm, -|дори с водни камери и съединители
  • - - - - - 8483303899 80: Други