С четяща система чрез сноп лазерни лъчи.

Čeština 3 Dansk 3 Deutsch 140 English 11 Español 2 Français 84 Nederlands 4 Polski 3

Изделието представлява портативен CD и радио…

Изделието представлява портативен CD и радио плейър с възможност за възпроизвеждане на информация в MP3 формат или т.нар. boombox.

В изделието има вградени 4 високоговорителя, LCD дисплей за идентифициране честотата на радиостанцията, възможност за поставяне на батерии (6 бр.) и изход за слушалки.

Продуктът не може да попадне в обхвата на подпозиция 8527 19 на КН, посочен в искането за издаване на ОТИ, тъй като в него попадат изделия, които нямат четяща система чрез сноп лазерни лъчи.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН ПРИЕМНИЦИ ЗА РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ С БАТЕРИИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ