Четки и четчици за боядисване, баданосване, лакиране или други подобни (различни от четките от подпозиция 9603 30); тампони и валяци за боядисване.

Deutsch 1

  • - - 9603401000 80: Четки за боядисване и баданосване, за лакиране и други подобни
  • - - 9603409000 80: Бояджийски тампони и валяци