Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси.

  • - - 7212402000 80 (6/0) : Бяла ламарина, само лакирана; продукти покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди, лакирани
  • - - 7212408000 80 (10/0) : Други