От лактоза / Други / Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - - - - 2106905110 80: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
  • - - - - - 2106905190 80: Други