По-малка от 3 mm / От алуминиеви сплави.

  • - - - - - 7606129210 80: Ламарини и листове, маркирани със специфичен фабричен номер, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - 7606129260 80: Лента или фолио от алуминиево-магнезиева сплав: — от сплав, която отговаря на стандарт 5182 - H19 или 5052 - H19, — на рула, — с дебелина от 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) и 0,20 mm (± 0,01 mm), — с широчина 12,5 mm (± 0,3 mm), — с якост на опън 285 N/mm² или повече и — удължение при скъсване 1 % или повече
  • - - - - - 7606129290 80: Други