От несплавен алуминий / Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm.