От пластмаси, от видовете, работещи с лампи или с тръби с нажежаема жичка.

  • - - - - 9405102110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 9405102190 80: Други