Приемателни или усилвателни тръби.

  • - - - 8540810010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8540810090 80: Други