Други / Без запис / Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, "smart карти" и други носители за записване на звук или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37.

Deutsch 7 Français 2

Blu-ray дискове – BD-RE. Празни оптични носители…

Blu-ray дискове – BD-RE. Празни оптични носители за запаметяване на данни, за многократен запис (изтриваеми). Дисковете са с капацитет от 25GB и с диаметър 12см.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАМЕТИ НОСИТЕЛИ ЗА ЗАПИС

Blu-ray дискове – BD-R Dual Layer. Празни…

Blu-ray дискове – BD-R Dual Layer. Празни оптични носители за запаметяване на данни, за еднократен запис (различни от изтриваемите).

Дисковете са с капацитет от 50GB и с диаметър 12см.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАМЕТИ НОСИТЕЛИ ЗА ЗАПИС

Blu-ray дискове – BD-R. Празни оптични носители…

Blu-ray дискове – BD-R. Празни оптични носители за запаметяване на данни, за еднократен запис (различни от изтриваемите). Дисковете са с капацитет от 25GB и с диаметър 12см.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАМЕТИ НОСИТЕЛИ ЗА ЗАПИС