Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 4010110000 10: Транспортни ленти
 • - - 4010110000 80: Подсилени само с метал
 • - - 4010120000 80: Подсилени само с текстилни материали
 • - - 4010190000 80: Други
 • - 4010310000 10: Трансмисионни ремъци
 • - - 4010310000 80 (2/0) : Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 180 сm
 • - - 4010320000 80: Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 180 сm
 • - - 4010330000 80 (2/0) : Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 180 сm, но непревишаваща 240 сm
 • - - 4010340000 80: Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 180 сm, но непревишаваща 240 сm
 • - - 4010350000 80: Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 150 сm
 • - - 4010360000 80: Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 150 сm, но непревишаваща 198 сm
 • - - 4010390000 80 (2/0) : Други