Без запис / Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, "smart карти" и други носители за записване на звук или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37.

  • - - - 8523411000 80 (0/2) : Дискове за четящи системи чрез сноп лазерни лъчи, с капацитет за запис, непревишаващ 900|мегабайта, различни от изтриваемите
  • - - - 8523413000 80 (0/3) : Дискове за четящи системи чрез сноп лазерни лъчи, с капацитет за запис, превишаващ 900|мегабайта, но непревишаващ 18|гигабайта, различни от изтриваемите
  • - - - 8523419000 80 (0/3) : Други